top of page

ניכיונות צ׳קים - הפיכת צ׳ק דחוי למזומן

חברות ועסקים רבים נתקלים בבעיית תזרים מזומנים לא פעם כתוצאה מקבלת צ׳קים דחויים או ביצוע עיסקאות בתשלומים. צ׳ק דחוי שיושב בבית העסק או בבנק מהווה מחסום בתזרים המזומנים של העסק ומגביל את יכולותיו. 

בעזרת שירות המימון כנגד צ׳קים דחויים אתם יכולים להפוך את המצב ולשפר בין רגע את תזרים המזומנים של העסק, 

איתנו תהפכו צ'ק דחוי למזומן באותו היום! 

כיצד מתבצע תהליך הניכיון?

Call%20Center%20Employee_edited.jpg

3

יוצרים קשר עם הלקוח ומעדכנים אותו בממצאי הבדיקה

Business%20Meeting_edited.jpg

2

אנו מבצעים בדיקה ראשונית מקיפה לגבי הצ׳קים.

1

הלקוח שולח אלינו צילום של הצ׳ק + פרטים מלאים שלו.

ניתן לשלוח לנו את פרטי הצ׳קים דרך האתר על ידי שימוש בפונקציית צילום צ׳ק

על ידי שימוש בווצאפ שלנו ושיח ישיר אל מול נציג החברה.

על ידי שליחת מייל .

* אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

הדוגמאות לאילו צ׳קים אנחנו מבצעים ניכיון 

אלו צ׳קים אנו מקבלים

Screenshot_1.

שימוש בתמונה של צ'ק למטרת הדמיה בלבד.

Screenshot_2

שימוש בתמונה של צ'ק למטרת הדמיה בלבד.

אלו צ׳קים אנו לא מקבלים

אס קפיטל בע''מ

שבעת אלפים ושבע מאות שקלים

10

3

21

7700

Screenshot_3.

שימוש בתמונה של צ'ק למטרת הדמיה בלבד.

bottom of page