top of page
Image by Alvin Mahmudov

הצטרפו לחוג המשקיעים הרחב של אס קפיטל, תיהנו מתשואה מהגבוהות במשק ותתחילו להרוויח

קשרי משקיעים

איך זה עובד

Cracked Concrete Wall

3

ריבית

נכנסים לחוג המשקיעים הרחב של אס קפיטל ונהנים מרווחי ריבית שנתית עד גובה של 10% שנתי

2

חיתום

נעשה את תהליך החיתום המהיר והמקצועי ביותר עם צוות עורכי הדין שלנו, כך שכל מה שישאר לכם, זה להישען אחורה ולהנות מהתשואה

1

פותחים תיק 

מגיעים למשרדינו, עוברים הדרכה מפורטת אשר מציגה לכם מדוע הכי כדאי לשים את הכספים שלכם בידיה הנאמנות של אס קפיטל 

האמור לעיל כפוף לתנאי החברה, לתנאי השימוש ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי ואין במידע על תשואות ו/או ריביות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות ו/או ריביות שתושגנה בעתיד ואין בנתונים אודות ריבית כדי להעיד על תשואה נטו. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. פעילות P2P בישראל מוסדרת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. הענקת ההלוואה מותנית בחתימה על הסכם הלוואה ועמידה בהוראותיו. אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בהשארת הפרטים אתם נותנים את הסכמתכם לקבלת דיוורים פרסומיים מחברת אס קפיטל בע״מ.

bottom of page